Qdenga

Qdenga

tetravalentní vakcína proti horečce dengue (živá, atenuovaná),Přípravek Qdenga je indikován k prevenci onemocnění horečky dengue u osob ve věku od 4 let. Aplikace do horní části paže v deltoidní oblasti.

Očkovací schéma

Přípravek Qdenga se má podávat ve dvou dávkách po 0,5 ml (0. a 3. měsíc).

Kdy je nutné očkování odložit?

V době očkování nesmíte být akutně nemocní, v den aplikace se nedoporučuje fyzická zátěž, návštěva sauny, solária, ani větší konzumace alkoholických nápojů. Odstup od předchozího a dalšího očkování musí být minimálně 2 týdny. V době očkování nesmíte brát antibiotika.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky

Bolestivost, citlivost, zarudnutí a otok v místě vpichu.

Těhotenství, kojení

Nedoporučuje se očkovat těhotné i kojící ženy.

Upozornění

Veškeré zde uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Volba vakcíny nebo očkovacího schématu přísluší vždy lékaři po osobní konzultaci v očkovacím centru.