Libuše Banďouchová, MUDr.

Narozena 1950 v Praze.

Absolventka Fakulty dětského lékařství UK v Praze, promoce v r. 1974. Postgraduální vzdělání: atestace I. stupně v oboru dětského lékařství a atestace specializační II. stupně v oboru přenosných a tropických chorob.

Praxe: 22 let práce na Klinice infekčních nemocí při Fakultní nemocnici Bulovka na lůžkových odděleních, v ambulanci pro vyšetřování a léčbu parazitárních onemocnění a v ambulanci pro riziková očkování u dospělých pacientů. V Centru cestovní medicíny od r. 2000.

E-mail: dr.bandouchova@prophylaxis.cz

Veronika Jegorova , MUDr.

Narozena v roce roce 1992 v Pardubicích.

Absolventka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, promoce 2017. 

Praxe na ambulantní i lůžkové části Infekčního oddělení PKN a v centru pro cestovní medicínu a očkování PKN. 

Zájem především o tropickou a cestovní medicínu, poskytování zdrav. péče pacientům v chudých a odlehlých oblastech světa, poznávání a učení se porozumět jednotlivým kulturám. Pracovní zkušenosti ze zemí Afriky, Asie a blízkého východu (např. Tunisko, Ghana, Zambie, Keňa, Jižní Korea). Dlouhodobý pracovní pobyt v Indii. V Centru cestovní medicíny od 2022.

E-mail: jegorova.veronika@prophylaxis.cz

Kateřina Jesenská , MUDr.

Narozena v roce 1992 v Praze. 

 Absolventka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde promovala v roce 2018. 

 Pětiletá praxe na ambulantní a lůžkové části dětského oddělení: Nemocnice Hořovice, nyní FN Bulovka. Působení v Lázeňské léčebně Mánes v Karlových Varech – pediatr na specializovaném pracovišti pro děti s diabetem 1. typu. Zahraniční stáž pod záštitou humanitární organizace ADRA ve zdravotnickém středisku v Itibo v jihozápadní části Keni – poskytování širokého rozsahu lékařské péče ve velmi chudé oblasti Afriky. Cestování po vlastní ose – Taiwan, Indonésie, Nový Zéland, Srí Lanka, Kyrgyzstán, Gruzie, Kanada.

 V Centru cestovní medicíny od roku 2023.

E-mail: jesenska@prophylaxis.cz

Radka Čejková, sestra

Narozena roku 1975, diplomovaná zdravotní sestra od roku 1993. Postgraduální vzdělání: osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra.

Praxe: FN Na Bulovce na lůžkové chirurgii, Poliklinika Kartouzká, v soukromé gynekologické ordinaci, AURA Medical Clinic a Panacea Hair Clinic na Praze 3 na pozici vrchní sestry, Be Elite Clinic na Praze 1 jako Medical Manager.

E-mail: ccm@prophylaxis.cz

Jan Rutsch, MUDr. 

Narozen 1949 v Karlových Varech. Absolvent nástavbového studia Střední zdravotnické školy v Praze 10, absolvent III. lékařské fakulty UK v Praze, promoce 1978. Praxe v hygienické službě, Záchranné službě, v Ústavu tropické medicíny ILF Praha a na lůžkovém odd. a ambulanci pro pracovníky v zahraničí Kliniky geografické medicíny FNKV. Opakovaně dlouhodobé pracovní pobyty v Peru, Egyptě, Indii, Súdánu. Krátkodobé zahraniční pobyty a expedice v mnoha zemích světa. V Centru cestovní medicíny od r. 1997. Specializační atestace z Vnitřního lékařství a Lékařské parazitologie. Pan doktor nás bohužel opustil, žije dál v našich vzpomínkách.

E-mail: dr.rutsch@prophylaxis.cz

CLOSED: 19.7. Holiday

ZAVŘENO: 19.7. Dovolená