Jan Rutsch, MUDr.

Narozen 1949 v Karlových Varech. Absolvent nástavbového studia Střední zdravotnické školy v Praze 10, absolvent III. lékařské fakulty UK v Praze, promoce 1978. Praxe v hygienické službě, Záchranné službě, v Ústavu tropické medicíny ILF Praha a na lůžkovém odd. a ambulanci pro pracovníky v zahraničí Kliniky geografické medicíny FNKV. Opakovaně dlouhodobé pracovní pobyty v Peru, Egyptě, Indii, Súdánu. Krátkodobé zahraniční pobyty a expedice v mnoha zemích světa. V Centru cestovní medicíny od r. 1997. Specializační atestace z Vnitřního lékařství a Lékařské parazitologie.

E-mail: dr.rutsch@prophylaxis.cz

Libuše Banďouchová, MUDr.

Narozena 1950 v Praze. Absolventka Fakulty dětského lékařství UK v Praze, promoce v r. 1974. Postgraduální vzdělání: atestace I. stupně v oboru dětského lékařství a atestace specializační II. stupně v oboru přenosných a tropických chorob.

Praxe: 22 let práce na Klinice infekčních nemocí při Fakultní nemocnici Bulovka na lůžkových odděleních, v ambulanci pro vyšetřování a léčbu parazitárních onemocnění a v ambulanci pro riziková očkování u dospělých pacientů. V Centru cestovní medicíny od r. 2000.

E-mail: dr.bandouchova@prophylaxis.cz

Veronika Jegorova , MUDr.

Narozena v roce roce 1992 v Pardubicích.

Absolventka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, promoce 2017. 

Praxe na ambulantní i lůžkové části Infekčního oddělení PKN a v centru pro cestovní medicínu a očkování PKN. 

Zájem především o tropickou a cestovní medicínu, poskytování zdrav. péče pacientům v chudých a odlehlých oblastech světa, poznávání a učení se porozumět jednotlivým kulturám. Pracovní zkušenosti ze zemí Afriky, Asie a blízkého východu (např. Tunisko, Ghana, Zambie, Keňa, Jižní Korea). Dlouhodobý pracovní pobyt v Indii. V Centru cestovní medicíny od 2022.

E-mail: jegorova.veronika@prophylaxis.cz

Radka Čejková, sestra

Narozena roku 1975, diplomovaná zdravotní sestra od roku 1993. Postgraduální vzdělání: osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra.

Praxe: FN Na Bulovce na lůžkové chirurgii, Poliklinika Kartouzká, v soukromé gynekologické ordinaci, AURA Medical Clinic a Panacea Hair Clinic na Praze 3 na pozici vrchní sestry, Be Elite Clinic na Praze 1 jako Medical Manager.

E-mail: ccm@prophylaxis.cz