Mapky výskytu vybraných infekčních onemocnění

Podrobný abecední seznam zemí vč. povinných a doporučených očkování naleznete zde.

Hepatitida typ A  Hepatitida typ B  Břišní tyfus  Polio - dětská obrna  Vzteklina  Žlutá zimnice

 

Japonská encefalitida  Meningokok - endemické oblasti afriky