Naše služby včetně očkování

Očkování před cestou do zahraničí

 • Diagnostická, léčebná a preventivní péče pro cestovatele do všech zemí světa
 • Posuzování zdravotní způsobilosti a zdravotních rizik před cestou.
 • Individuální rady a informace o ochraně zdraví cestovatele.
 • Příprava letáků, pokynů a brožur o ochraně zdraví pro cestovatele se zřetelem k určité oblasti nebo zemi.
 • Lékařská vyšetření před provedením očkování.
 • Vystavení potvrzení o kontraindikaci očkování.
 • Doporučení ochrany před malárií včetně chemoprofylaxe, popřípadě pohotovostního samoléčení.
 • Doporučení chemoprofylaxe proti jiným přenosným nemocím.
 • Doporučení vhodných insekticid, repelentních látek a moskytiér.
 • Doporučení vhodné cestovní lékárničky pro určitou oblast, popř. zemí s přihlédnutím k délce pobytu, místním rizikům, klimatickým podmínkám a počtu uživatelů.
 • Ostatní služby a informace o cestování do zahraničí.
 • Vyšetření zdravotního stavu po návratu se zaměřením na importované choroby a jiná poškození zdraví.

Tuzemské očkování

 • Provedení očkování jednotlivců i pracovních kolektivů proti hepatitidě A a B, klíšťové encefalitidě, poliomyelitidě, záškrtu, chřipce, pneumokokové nákaze a preexpozičního očkování proti vzteklině.

Očkování pro firemní klientelu

 • Instruktáž pro podniky a cestovní kanceláře, skupiny krátkodobých cestovatelů o ochraně zdraví před cestami do zahraničí.
 • Smluvní dlouhodobá spolupráce a vypracovávání projektu zdravotnického zajištění.
 • Ostatní služby a informace o cestování do zahraničí.