IMOVAX POLIO

Vakcína proti dětské obrně určená pro očkování kojenců, dětí i dospělých jako základní dávka. Vakcína se očkuje do horní části paže.

Očkovací schéma

Očkuje se v dětském věku dle možných doporučení výrobce a v dospělosti jako první očkování dvěma dávkami.

Přeočkování se provádí po 10 letech.

Kdy je nutné odložit očkování?

V době očkování nesmíte být akutně nemocní, v den aplikace se nedoporučuje fyzická zátěž, návštěva sauny, solária, ani větší konzumace alkoholických nápojů. Odstup od předchozího a dalšího očkování musí být minimálně 2 týdny. V době očkování nesmíte brát antibiotika.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky

Bolest v místě vpichu, mírná horečka, bolesti hlavy, svalů a kloubů, trávicí potíže, slabost.

Těhotenství, kojení

Podávat vakcínu těhotným ženám je na zvážení možných rizik. Kojící lze očkovat.

Upozornění

Veškeré zde uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Volba vakcíny nebo očkovacího schématu přísluší vždy lékaři po osobní konzultaci v očkovacím centru.