Verorab

Vakcína proti vzteklině určená pro děti od 2 měsíců, dospívající a dospělé. Vakcína se očkuje do horní části paže.

Očkovací schéma

Očkuje se dvěma dávkami v následujícím rozestupu: první dávka se aplikuje ve zvolený den, druhá dávka se aplikuje za 7 dní.

Další přeočkování každých 5 let.

Kdy je nutné očkování odložit?

V době očkování nesmíte být akutně nemocní, v den aplikace se nedoporučuje fyzická zátěž, návštěva sauny, solária, ani větší konzumace alkoholických nápojů. Odstup od předchozího a dalšího očkování musí být minimálně 2 týdny. V době očkování nesmíte brát antibiotika.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky

Bolestivost, citlivost, zarudnutí a otok v místě vpichu, horečka, třesavka, únava, závratě, nevolnost, bolest hlavy, bolest svalů, bolest kloubů.

Těhotenství, kojení

V případě preventivního očkování je doporučené odložit očkování v době těhotenství. V případě očkování po nákaze není těhotenství překážkou z důvodu závažnosti onemocnění. V době kojení je nutné zvážit poměr rizika a přinos očkování.

Upozornění

Veškeré zde uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Volba vakcíny nebo očkovacího schématu přísluší vždy lékaři po osobní konzultaci v očkovacím centru.