Vaxneuvance

Vakcína proti pneumokokovým infekcím. Vakcína se očkuje do horní části paže.

Séro typy: 1,3 , 4 , 5, 6A, 6B,7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F, 33F.

Očkovací schéma

Očkuje se od 6 týdnů věku a v dospělosti. Dospělí jedinci 1 dávka. Pediatrická  populace zde: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/vaxneuvance-epar-product-information_cs.pdf 

Přeočkování pro dospělé nebylo stanoveno.

Kdy je nutné odložit očkování?

V době očkování nesmíte být akutně nemocní, v den aplikace se nedoporučuje fyzická zátěž, návštěva sauny, solária, ani větší konzumace alkoholických nápojů. Odstup od předchozího a dalšího očkování musí být minimálně 2 týdny. V době očkování nesmíte brát antibiotika.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky

Bolest v místě vpichu, mírná horečka, bolesti hlavy, svalů a kloubů, trávicí potíže, slabost.

Těhotenství, kojení

Podání vakcíny Vaxneuvance v těhotenství má být zvažováno pouze v případě, pokud možné přínosy
převáží jakákoli potenciální rizika pro matku a plod. Očkování kojících je na zvážení dle rizik nákazy.

Upozornění

Veškeré zde uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Volba vakcíny nebo očkovacího schématu přísluší vždy lékaři po osobní konzultaci v očkovacím centru.