APEXXNAR

Aktivní imunizace k prevenci invazivních onemocnění a pneumonie, vyvolaných Streptococcus pneumoniae u jedinců ve věku 18 let a starších. Séro typy: 1,3,4,5,6A,6B,7F,8,9V, 10A,11A ,12F ,14, 15B ,18C ,19A ,19F ,22F ,23F ,33F,10A ,11A ,12F ,14 ,15B ,18C ,19A, 19F,22F ,23F, 33F.

Jedna dávka (0,5 ml) přípravku Apexxnar má být podána intramuskulárně, přednostně do deltového svalu.

Očkovací schéma

Očkuje se jednou dávkou ve zvolený den.

Vakcínu lze použit k primárnímu očkování pro dosud neočkované.

Přeočkování nebylo stanoveno.

Kdy je nutné odložit očkování?

V době očkování nesmíte být akutně nemocní, v den aplikace se nedoporučuje fyzická zátěž, návštěva sauny, solária, ani větší konzumace alkoholických nápojů. Odstup od předchozího a dalšího očkování musí být minimálně 2 týdny. V době očkování nesmíte brát antibiotika.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky

Bolest v místě vpichu, mírná horečka, bolesti hlavy, svalů a kloubů, trávicí potíže, slabost.

Těhotenství, kojení

Podávat vakcínu těhotným a kojícím je na zvážení dle rizik nákazy.

Upozornění

Veškeré zde uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Volba vakcíny nebo očkovacího schématu přísluší vždy lékaři po osobní konzultaci v očkovacím centru.