Upozornění v souvislosti s výskytem dětské obrny na Filipínách

18. 1. 2019

Ministerstvo zdravotnictví Filipín vyhlásilo dne 10. října 2019 Varování týkající se očkování proti dětské obrně pro cestovatele přijíždějící na Filipíny. Předtím, dne 19. září 2019 toto ministerstvo vyhlásilo epidemii dětské obrny, vzhledem k výskytu nových případů tohoto onemocnění na Filipínách.

Ministerstvo zdravotnictví Filipín vyhlásilo dne 10. října 2019 Varování týkající se očkování proti dětské obrně pro cestovatele přijíždějící na Filipíny. Předtím, dne 19. září 2019 toto ministerstvo vyhlásilo epidemii dětské obrny, vzhledem k výskytu nových případů tohoto onemocnění na Filipínách. Podle Světové zdravotnické organizace je riziko mezinárodního šíření dětské obrny nízké, nicméně riziko šíření na Filipínách je vysoké, vzhledem k nízké imunitě filipínské populace.

Filipínské ministerstvo zdravotnictví doporučilo, aby se cestující na Filipíny a vracející se filipínští občané, pokud zamýšlí zůstat na Filipínách déle než 4 týdny, nechali naočkovat vakcínou proti dětské obrně – IPV – inactivated poliovirus vaccine – inaktivovaná očkovací látka, alespoň 4 týdny před zamýšlenou cestou (pokud se již nenechali naočkovat během posledních 12 měsíců).

Cestovatelům, kteří potřebují na Filipíny odjet urgentně, se doporučuje nechat se očkovat před odjezdem jednou dávkou IPV, která zajistí zvýšenou odolnost proti této nákaze.

Všichni čeští občané by měli konzultovat své očkování se svým lékařem nebo s klinikou cestovního lékařství. Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo následující doporučení:

http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/informace-pro-cestovatele-na-filipiny_18016_5.html

V případě dalších dotazů můžete kontaktovat Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

http://www.mzcr.cz/dokumenty/kontakty_235_1.html