SARS koronaviry mohou prežít na nebaleném pečivu (COVID-19)

18. 3. 2020

Na základě dotazu zveřejňujeme informaci týkající se možnosti kontaminace povrchu nebaleného pečiva v obchodní síti. Na CZVP SZÚ nemáme žádnou informaci o tomto druhu přenosu koronaviru v souvislostí s COVID-19. Původce onemocnění však může zůstávat na rukou a povrchu předmětu několik hodin životaschopný. Lze okamžitě učinit opatření. Zákazníci mají mít zakrytý nos a ústa rouškou, šálou, šátkem a na rukou jednorázové rukavice. Přenos se maximálně sníží. A toto opatření realizovat v supermarketech již u vchodu. Platí to pro všechny nebalené, doma tepelně dále neupravené potraviny, které řádně nemyjete.

Nový koronavirus SARS-CoV-2 se bežne přenáší: (zdroj FSA)

  • přímo, prostřednictvím kontaktu s tělními tekutinami infikovaného člověka (například kapky z kašle nebo kýchání)
  • nepřímo, kontaktem s povrchy, na které nakažená osoba kašle nebo kýchá

Aktuální informace naznačují, že virus muže na povrchu přežít několik hodin.

Citujeme z publikace CZVP SZÚ “STANOVISKO VĚDECKÉHO VÝBORU PRO POTRAVINY VE VĚCI: Bezpečnost nebalených pekařských výrobků (a suchých plodů) při samoobslužném prodeji potravin (VVP:STAN/2003/4/deklas/vyhl347, 7.1.2004)”

Viry

Virová agens tvoří zvláštní kapitolu nebezpečných agens přenášených potravinami. Od bakteriálních agens se liší tím, že jejich pomnožení v pekařských výrobcích není možné. Viry se ovšem tímto druhem potravin přenášet nejspíše mohou. Platí to zejména pro viry s fekálne-orálním prenosem. K infekci je pravděpodobně potřebná poměrně malá infekční dávka. Platí to především pro původce virové hepatitidy A, pro adenoviry, rotaviry a Norwalk viry. Informace o tomto typu infekčních agens přenášených potravinami je stále poměrně omezená, vzhledem k problematické diagnostice, zejména v potravinách. Pečivo je považováno za jeden z možných vektorů. Podle epidemiologických hlášení (EPIDAT) bylo zaznamenáno 1575 případu onemocnění, aniž by byl známý zdroj v potravinách.

SARS virus a přenos potravinami

Podle údajů US FDA (web US FDA, kveten 2003) se respirační onemocnění známé pod zkratkou SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), způsobované coronaviry, s největší pravděpodobností potravinami, včetně pečiva, nešíří. Původce onemocnění však může zůstávat na rukou a povrchu předmětu několik hodin životaschopný. Proto se doporučuje striktní hygiena rukou, především ve výrobě potravin určených k přímé spotřebě. Striktní hygiena rukou je požadována/doporučována i pro ochranu proti šíření přenosných onemocnění při prodeji potravin, ve společném stravování a v domácnosti.

Závěry

Muže-li virus zůstávat na povrchu předmětu několik hodin, může přežít i na povrchu nebalených potravin, včetně pečiva. Záleží na infekční dávce, tu ale neznáme. Nosič viru tak může nevhodnou manipulací nechtěně infikovat povrch pečiva.

Jak se tomu bránit

Je samozřejmě bezpečnější mít pečivo balené, které zákazníci neomakávají a nekýchají na nej.

Lze okamžitě učinit opatření

Zákazníci mají mít zakrytý nos a ústa rouškou, šálou, šátkem a na rukou jednorázové rukavice. Přenos se maximálně sníží. A toto opatření realizovat v supermarketech již u vchodu.

Čtěte také:

Onemocnění COVID-19, nový koronavirus SARS-CoV-2 – je nepravděpodobné, že se virus přenáší potravinami (rozumí se potravin z výroby, nikoli po sekundární kontaminaci na povrchu).

Bezpečnost nebalených pekařských výrobků (a suchých plodů) při samoobslužném prodeji potravin stan_2003_4_deklas_vyhl347.pdf (427.76 KB 17.03.2020 12:15) prof. J.Ruprich, CZVP SZÚ, Brno 17.3.2020

DOBRÝ TIP!

Chcete se pojistit proti kontaminaci na povrchu pečiva? Jednoduše si nebalené pečivo ohřejte na teplotu alespoň 70 °C po dobu cca 2 minut. Budete mít pečivo bez povrchové kontaminace (mimo termorezistentní spóry) a ještě bude křupavé….

J.Ruprich a kol., 17.3.2020