Počátek epidemie chřipky v České republice

14. 1. 2013

Dle sdělení Ministerstva zdravotnictví současný vývoj epidemiologické situace lze hodnotit jako počátek epidemického výskytu chřipky v České republice. Rychle se zvyšuje nejen samotný výskyt chřipky ale také počet případů s velmi komplikovaným průběhem, které vyžadují hospitalizaci v nemocnici. Z tohoto důvodu je vhodné při výskytu příznaků podobných chřipce zůstat v klidu doma na lůžku, používat vhodné léky tlumící příznaky tohoto onemocnění, nezapomínat na dostatek tekutin a v případě komplikací ihned kontaktovat lékaře.