Horečka Rift Valley

19. 1. 2012

Ministerstvo zdravotnictví v Mauritánii oznámilo Světové zdravotnické organizaci ohnisko výskytu horečky Rift Valley vyskytující se u lidí v regionu Tagant a Trarza. Ode dne 16. září do 30. října 2012, bylo celkem ohlášeno 34 případů, včetně 17 úmrtí (úmrtnost 50 %) z regionů Assaba, Brakna, Hodh Chargui, Hodh Gharbi, Tagant a Trarza. S ohledem na tuto epidemii WHO nevydalo žádné omezující doporučení, týkající se cestování nebo obchodu. Onemocnění je vyvolané virem z rodu Phlebovirus druh arbovirózy a je přenášeno komáry. Rezervoárem jsou sudokopytníci, postižen může být dobytek a ovce. Člověk se může nakazit buď po bodnutí komárem nebo přímým kontaktem s nakaženými zvířaty, riziková je také konzumace syrového mléka nakaženého dobytka. Inkubační doba jsou 3–4 dny. Onemocnění se projevuje horečkou, bolestí kloubů a hlavy. V těžších případech může dojít k encefalitidě, zánětu sítnice oka, hemoragickým komplikacím a poškození jater.