How do the health insurance companies contribute to vaccination?

Všeobecná zdravotní pojišťovna (General Health Insurance Company)

Disease Disease Contribution Conditions
Contribution for commercial vaccination up to 500 Kč Membership in Klub pevného zdraví

Vojenská zdravotní pojišťovna

Disease Disease Contribution Conditions
Contribution for commercial vaccination up to 450 Kč According to conditions of the program of preventive health care of VoZP

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Disease Contribution Conditions
Contribution for commercial vaccination 500 Kč According to conditions of preventive programs of ČPZP

Oborová zdravotní pojišťovna

Disease Contribution Conditions
Contribution for commercial vaccination 300 – 2 000 Kč According to conditions for contributions for prevention

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Disease Contribution Conditions
Contribution for commercial vaccination 300 – 600 Kč According to the conditions of the „Program očkování“ (Vaccination program)

Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna

Disease Contribution Conditions
Influenza up to 500 Kč up to 65 years of age
Jaundice A+B up to 1 000 Kč finishing the vaccination scheme in 2015
Meningococcal B up to 1 000 Kč up to 5 years of age
Meningococcal C up to 500 Kč
Tick-borne encephalitis up to 500 Kč
Cancer of suppository uterine up to 5 000 Kč from 12 to 18 years, finishing the vaccination scheme in 2015
Rotavirus infections up to 1 000 Kč infants up to 1 year of age
Pneumococcal infections 1 200 Kč above 65 years of age
Contribution for commercial vaccination 1 200 Kč

Revírní bratrská pokladna

Disease Contribution Conditions
Příspěvek na komerční očkování up to 1 000 Kč Podle podmínek “Balíčků prevence”
Rakovina děložního čípku 4 000 Kč Podle podmínek “Bonusového programu”

 

The above stated facts are for information only. Contact the health insurance company for full text of the conditions.