Vaxigrip tetra

Vakcína proti chřipce určená pro děti a dospělé od 36 měsíců věku. Vakcína se očkuje do horní části paže. Je vhodné současně naočkovat i vakcínu Pneumo 23.

Očkovací schéma

Očkuje se jednou dávkou ve zvolený den.

Přeočkování se provádí každý rok.

Kdy je nutné očkování odložit?

V době očkování nesmíte být akutně nemocní, v den aplikace se nedoporučuje fyzická zátěž, návštěva sauny, solária, ani větší konzumace alkoholických nápojů. Odstup od předchozího a dalšího očkování musí být minimálně 2 týdny. V době očkování nesmíte brát antibiotika.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky

Bolestivost, citlivost, zarudnutí a otok v místě vpichu, horečka, bolest hlavy, bolest celého těla, pocení, svalový třes, únava.

Těhotenství, kojení

O očkování se může uvažovat od druhého trimestru těhotenství. Pro těhotné ženy se zdravotním stavem, který u nich zvyšuje riziko vzniku komplikací chřipky, je podání vakcíny doporučováno bez ohledu na stádium jejich těhotenství. V době kojení je možné očkovat.

Upozornění

Veškeré zde uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Volba vakcíny nebo očkovacího schématu přísluší vždy lékaři po osobní konzultaci v očkovacím centru.