Stamaril

Vakcína proti žluté zimnici určená pro osoby od 9 měsíců do 60 let věku. Nad tuto věkovou hranici se aplikuje po zvážení zdravotního stavu cestovatele a po podepsání dodatku k informovanému souhlasu.

Vakcína se očkuje do horní části paže. Vakcína se nesmí podávat dětem mladším 6 měsíců.

Očkovací schéma

Očkuje se 1 dávkou ve zvolený den.

Přeočkování se neprovádí. Očkování je účinné celoživotně.

Kdy je nutné očkování odložit?

V době očkování nesmíte být akutně nemocní, v den aplikace a následujících 5 dní se nedoporučuje fyzická zátěž, návštěva sauny, solária, ani konzumace alkoholických nápojů. Odstup od předchozího očkování musí být minimálně 2 týdny (po aplikaci živé vakcíny např. Priorix, Varilrix 4 týdny). Následující očkování jakoukoli jinou vakcínou můžete podstoupit nejméně za 4 týdny. V době očkování nesmíte brát antibiotika.

.

Nežádoucí účinky po očkování

Bolestivost, citlivost, zarudnutí a otok v místě vpichu, bolesti svalů, nevolnost, průjem, zvracení, horečka, nervozita, vyrážka.

Těhotenství, kojení

Očkování těhotných žen se doporučuje jen v nutných případech a pouze po pečlivém zvážení potenciálních rizik a přínosů.

V době kojení se nedoporučuje očkování, pokud to není nevyhnutelné.

Upozornění

Veškeré zde uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Volba vakcíny nebo očkovacího schématu přísluší vždy lékaři po osobní konzultaci v očkovacím centru.