Ixiaro

Vakcína proti japonské encefalitidě je určena pro osoby od 2 měsíců věku. Vakcína se očkuje do horní části paže.

Očkovací schéma

Očkuje se dvěma dávkami v následujícím rozestupu: první dávka se aplikuje ve zvolený den, druhá dávka se aplikuje za 28 dní.

Posilovací dávka se doporučuje za 12 až 24 měsíců po druhé dávce.

Kdy je nutné očkování odložit?

V době očkování nesmíte být akutně nemocní, v den aplikace se nedoporučuje fyzická zátěž, návštěva sauny, solária, ani větší konzumace alkoholických nápojů. Odstup od předchozího a dalšího očkování musí být minimálně 2 týdny. V době očkování nesmíte brát antibiotika.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky

Bolest hlavy, nevolnost, bolestivost, zarudnutí, otok a citlivost v místě vpichu, chřipkové onemocnění.

Těhotenství, kojení

Z preventivních důvodů je potřeba vyvarovat se očkování v době těhotenství nebo kojení.

Upozornění

Veškeré zde uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Volba vakcíny nebo očkovacího schématu přísluší vždy lékaři po osobní konzultaci v očkovacím centru.

CLOSED: 19.7. Holiday

ZAVŘENO: 19.7. Dovolená