IDflu 15µg

Vakcína proti chřipce určená pro osoby starší 60 let. Vakcína se očkuje do horní části paže.

Jedná se o tzv. intradermální vakcínu, která se aplikuje 1,5mm krátkou mikrojehličkou do vrchní části kůže. Je vhodné současně naočkovat i vakcínu Pneumo 23.

Očkovací schéma

Očkuje se jednou dávkou ve zvolený den. Osobám do 18 let věku se aplikace nedoporučuje.

Přeočkování se provádí každý rok.

Kdy je nutné očkování odložit?

V době očkování nesmíte být akutně nemocní, v den aplikace se nedoporučuje fyzická zátěž, návštěva sauny, solária, ani větší konzumace alkoholických nápojů. Odstup od předchozího a dalšího očkování musí být minimálně 2 týdny. V době očkování nesmíte brát antibiotika.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky

Bolestivost, zarudnutí, otok a ztvrdnutí v místě vpichu, svědění, bolest svalů, bolest hlavy, svalový třes, horečka.

Upozornění

Veškeré zde uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Volba vakcíny nebo očkovacího schématu přísluší vždy lékaři po osobní konzultaci v očkovacím centru.