FSME-IMMUN 0,25 ml BAXTER

Vakcína proti klíšťové encefalitidě určená pro děti starší 1 roku a mladší 16 let. Vakcína se očkuje do horní části paže.

Očkovací schéma

Očkuje se třemi dávkami v následujícím rozestupu: první dávka se aplikuje ve zvolený den, druhá dávka se aplikuje za 1 až 3 měsíce, třetí dávka se aplikuje za 5 až 12 měsíců po druhé dávce.

Existuje i zrychlené očkovací schéma, kdy se očkuje v rozestupu: první dávka ve zvolený den, druhá dávka za 14 dní, třetí dávka se aplikuje za 5 až 12 měsíců po druhé dávce.

První přeočkování se provádí po 3 letech od podání třetí dávky.

Další přeočkování se provádí po 3 až 5 letech. Bez ohledu, zda byly předchozí dávky aplikované v základním nebo zrychleném schématu.

Kdy je nutné očkování odložit?

V době očkování nesmíte být akutně nemocní, v den aplikace se nedoporučuje fyzická zátěž, návštěva sauny, solária, ani větší konzumace alkoholických nápojů. Odstup od předchozího a dalšího očkování musí být minimálně 2 týdny. V době očkování nesmíte brát antibiotika.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky

Bolestivost, zarudnutí v místě vpichu, bolest hlavy, svalů a kloubů, nechutenství, neklid, poruchy spánku, nevolnost, únava.

Upozornění

Veškeré zde uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Volba vakcíny nebo očkovacího schématu přísluší vždy lékaři po osobní konzultaci v očkovacím centru.