Engerix B-20 (pro dospělé)

Vakcína proti žloutence typu B určená pro dospělé a mladistvé starší 15 let. Vakcína se očkuje do horní části paže.

Očkovací schéma

Očkuje se třemi dávkami v následujícím rozestupu: první dávka se aplikuje ve zvolený den, druhá dávka za 1 měsíc a třetí dávka se aplikuje za 6 měsíců po první dávce.

Existuje i dvě varianty zrychleného očkovacího schématu.

První varianta: první dávka se aplikuje ve zvolený den, druhá dávka za 1 měsíc, třetí dávka se aplikuje za 2 měsíce po první dávce a čtvrtá dávka za 12 měsíců po první dávce.

Druhá varianta zrychleného očkování: první dávka se aplikuje ve zvolený den, druhá dávka za 7 dní, třetí dávka se aplikuje za 21 dní po první dávce a čtvrtá dávka se aplikuje za 12 měsíců po první dávce.

Přeočkování nebylo stanoveno, předpokládá se doživotní ochrana.

Kdy je nutné očkování odložit?

V době očkování nesmíte být akutně nemocní, v den aplikace se nedoporučuje fyzická zátěž, návštěva sauny, solária, ani větší konzumace alkoholických nápojů. Odstup od předchozího a dalšího očkování musí být minimálně 2 týdny. V době očkování nesmíte brát antibiotika.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky

Ztráta chuti k jídlu, podrážděnost, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, průjem, bolest břicha, zarudnutí a otok v místě vpichu, únava, zvýšená teplota.

Těhotenství, kojení

Očkování v těhotenství se doporučuje pouze v případě, kdy je to nezbytně nutné a kdy prospěch očkování pro matku převýší možné riziko pro plod. Kojení se nepovažuje za překážku pro očkování.

Upozornění

Veškeré zde uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Volba vakcíny nebo očkovacího schématu přísluší vždy lékaři po osobní konzultaci v očkovacím centru.

CLOSED: 19.7. Holiday

ZAVŘENO: 19.7. Dovolená