Adacel

Vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli určená pro osoby od 4 let věku jako posilovací dávka po základním očkování. Vakcína se očkuje do horní části paže.

Očkovací schéma

Očkuje se jednou dávkou ve zvolený den.

Přeočkování nebylo stanoveno.

Kdy je nutné očkování odložit?

V době očkování nesmíte být akutně nemocní, v den aplikace se nedoporučuje fyzická zátěž, návštěva sauny, solária, ani větší konzumace alkoholických nápojů. Odstup od předchozího a dalšího očkování musí být minimálně 2 týdny. V době očkování nesmíte brát antibiotika.

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky

Zarudnutí, otok a bolestivost v místě vpichu, snížená chuť k jídlu, nevolnost, bolest hlavy, průjem, vyrážka, svalová slabost, bolest kloubů, únava, horečka, zimnice.

Těhotenství, kojení

Vakcína by měla být podána těhotným ženám pouze v nezbytných případech a to na základě pečlivého posouzení potenciálního přínosu a možných rizik. V době kojení je nutné zvážit poměr rizika a přinos očkování.

Upozornění

Veškeré zde uvedené údaje mají pouze informativní charakter. Volba vakcíny nebo očkovacího schématu přísluší vždy lékaři po osobní konzultaci v očkovacím centru.