Austrálie

30. 5. 2018

Ross River horečka: S počátkem teplé sezóny, varují orgány Nového jižního Walesu o nárůstu nemoci. Od počátku listopadu bylo hlášeno dvacet infekcí v porovnání s celkem 512 případy od počátku. Úřady v západní Austrálii (W) vydaly varování na jihozápadě státu, včetně města Perthu. Infekci přenáší komáři a vyskytuje se v Austráli pravidelně. Provádějte pečlivě ochranu proti komárům.