Aktuální výskyt onemocnění přehledně a povinné očkování dle zemí 14.2.2022

14. 2. 2022

Côte d’Ivore
Žlutá zimnice: Od poloviny srpna loňského roku bylo hlášeno 18 podezřelých případů, 7 z
nich se potvrdilo. Platné očkování proti žluté zimnici je povinné a doporučené pro všechny
cestovatele od 9 měsíců věku. poslední aktualizace: 21.01.2022

Indie
Dengue: V hlavním městě Nové Dillí onemocnělo za první 2 lednové týdny 15 lidí, loni jich
bylo kolem 9 615, z toho více než 6 700 jen v listopadu. 23 lidí zemřelo. Podle zpráv médií
bylo do začátku srpna ve státě Maháráštra (W) registrováno více než 2 550 případů a 11
úmrtí. V celé zemi bylo do konce října zaznamenáno 123 106 infekcí a 90 úmrtí, nejvíce ve
státě Kerala. V roce 2020 bylo hlášeno 39 419 případů, zemřelo 56 lidí. V roce 2019 bylo
zaznamenáno 157 315 případů a 166 úmrtí. Dbejte na ochranu proti denním přenašečům
komárů (druh Aedes). poslední aktualizace: 21.01.2022

Indonésie
Dengue: Od začátku roku bylo v provincii Východní Jáva (ostrov Jáva) hlášeno více než
1220 infekcí a 21 úmrtí. Věnujte pozornost ochraně před převážně denními přenašeči
komárů. poslední aktualizace: 04.02.2022

Mexiko
Dengue: Od začátku roku bylo zaznamenáno kolem 800 podezřelých případů. V roce 2021
bylo registrováno kolem 36 750 podezřelých případů a 39 lidí zemřelo. V roce 2020 bylo
hlášeno kolem 120 240 onemocnění, z nichž 24 224 bylo potvrzeno. Zemřelo 79 lidí. V roce
2019 bylo hlášeno 268 458 případů. Zemřelo 191 lidí. Dbejte na ochranu především proti
denním komárům. poslední aktualizace: 01.02.2022 Všechny zprávy a speciální informace
pro odborné skupiny najdou lékaři a lékárníci na odborném portálu CRM >> Filipíny Střevní
infekce: celostátní riziko průjmových onemocnění. Lze očekávat sporadické propuknutí
cholery. Tyfus se vyskytuje ve formě individuálních nebo skupinových onemocnění.
Začátkem ledna došlo v provincii Cotabato (ostrov Mindanao) k epidemii tyfu, která postihla
asi 30 lidí. Nárůst průjmových onemocnění se očekává v důsledku tajfunu „Rai“, který v
polovině prosince způsobil záplavy a devastaci zejména na ostrovech Siargao, Cebu,
Palawan a Bohol. Dbejte na hygienu, v případě potřeby očkování proti tyfu. poslední
aktualizace: 07.01.2022

Filipíny
Dengue: V lednu bylo ve městě Zamboanga registrováno již 64 infekcí. Zemřel 7 letý
chlapec. Loni bylo hlášeno přibližně 66 655 případů, zemřelo 237 lidí. V důsledku tajfunu Rai
nelze vyloučit další nárůst počtu případů. Dbejte na ochranu především proti denním
komárům. poslední aktualizace: 28.01.2022

Filipíny
Vzteklina: V provincii Iloilo (oblast Západní Visayas) se počet úmrtí v roce 2021 ve srovnání
s předchozím rokem ztrojnásobil. Bylo registrováno celkem 12 případů I přes
celorepublikový pokles od roku 2015 je počet případů stále velmi vysoký. Riziko vztekliny by
mělo být vždy součástí rady cestovní medicíny, a to i s ohledem na nedostatek vhodných
vakcín a imunoglobulinu. Indikace profylaktického očkování je odpovídajícím způsobem
široká. poslední aktualizace: 14.01.2022

Réunion
Dengue: Počet nově nakažených opět stoupá. Od 27. prosince 2021 bylo hlášeno 69 infekcí.
Vzhledem k aktuálním povětrnostním podmínkám s horkem a deštěm se očekává další
nárůst počtu případů. Od začátku loňského roku bylo registrováno kolem 30 000 infekcí a 23
úmrtí. V roce 2020 bylo hlášeno více než 16 100 infekcí a 22 úmrtí. Postiženo bylo zejména
západní a jižní pobřeží ostrova. Věnujte pozornost ochraně proti denním přenašečům
komárů. poslední aktualizace: 04.02.2022

Srí Lanka
Dengue: Virové onemocnění podobné chřipce přenášené komáry se na Srí Lance
pravidelně vyskytuje. Riziko přenosu je třeba očekávat po celé zemi, zejména během období
dešťů a po něm. Od začátku roku onemocnělo více než 8000 lidí. Loni bylo hlášeno asi 35
055 případů. 10 lidí zemřelo. Od listopadu se počet případů zvýšil. Postižena je zejména
západní provincie s městem Colombo. Podle zpráv z tisku onemocnělo také mnoho dětí. V
roce 2020 onemocnělo asi 31 140 lidí a 35 zemřelo. Nejvíce infekcí bylo registrováno v
okresech Colombo (W), Trincomalee (NO) a Jaffna (N). Počet případů byl obzvláště vysoký
v roce 2017. Podle zpráv z tisku se jednalo o dosud největší zaznamenané ohnisko. Bylo
hlášeno přibližně 186 100 onemocnění a přibližně 395 lidí zemřelo. Věnujte pozornost
ochraně před převážně denními přenašeči komárů. poslední aktualizace: 08.02.2022

Jižní Afrika
Vzteklina: V lednu zemřelo 4leté dítě po kousnutí psem v provincii Eastern Cape. V loňském
roce bylo zaznamenáno 19 případů, 9 z provincie Eastern Cape, 6 z provincie
KwaZulu-Natal a 4 z provincie Limpopo. Většina dětí se nakazila kontaktem se psy nebo
kočkami. V roce 2020 bylo potvrzeno 6 infekcí v provincii KwaZulu-Natal a 2 v provincii
Limpopo. Vyskytly se také 3 další podezřelé případy, po jednom v provinciích Eastern Cape,
KwaZulu-Natal a Limpopo. V roce 2019 bylo potvrzeno 10 případů, po 4 v provinciích
Eastern Cape a KwaZulu-Natal a 2 v provincii Limpopo. Podezřelých bylo dalších 6 případů.
Nejčastějším zdrojem infekce je psí kousnutí. Pokud s tím přijdete do kontaktu, ihned se
poraďte s lékařem, v případě předvídatelného rizika a delšího pobytu se doporučuje
preventivní očkování. poslední aktualizace: 04.02.2022

Timor-Leste
Dengue: Od začátku roku onemocnělo asi 1360 lidí a 25 jich zemřelo. Nejvíce jsou postiženy
děti a mládež do 14 let. Nejvíce případů bylo registrováno v Dillí. Za celý předchozí rok bylo
hlášeno kolem 900 případů s 9 úmrtími. Věnujte pozornost ochraně před převážně denními
přenašeči komárů. poslední aktualizace: 08.02.2022

USA
Hepatitida A: Propuknutí u hostů v italské restauraci v hrabství Montgomery (Pensylvánie)
bylo potvrzeno začátkem ledna. 10 lidí je nemocných, 2 zemřeli. Od prosince loňského roku
se počet případů ve městě Roanoke (stát Virginie) zvyšuje, bylo hlášeno 20 případů. Infekce
nesouvisí s epidemií na konci září 2021, kdy onemocnělo 49 lidí a 4 zemřeli. Zdrojem
propuknutí bylo několik poboček řetězce restaurací Famous Anthony’s. Podle CDC došlo od
roku 2016 k nárůstu celostátních ohnisek, kdy se infekce přenášejí z člověka na člověka.
Postiženi jsou především lidé bez domova a závislí. Z 37 států bylo nyní hlášeno 43 681
infekcí a 423 úmrtí. Nejvíce infekcí bylo zaznamenáno ve státech Kentucky, Florida, Ohio,
Tennessee, Georgia, Alabama a Indiana. Pečlivě dodržujte hygienická opatření a případně
zvažte očkování. poslední aktualizace: 04.02.2022