Naši odborníci

Please specify image url

Jan Rutsch, MUDr.

Narozen 1949 v Karlových Varech. Absolvent nástavbového studia Střední zdravotnické školy v Praze 10, absolvent III. lékařské fakulty UK v Praze, promoce 1978. Praxe v hygienické službě, Záchranné službě, v Ústavu tropické medicíny ILF Praha a na lůžkovém odd. a ambulanci pro pracovníky v zahraničí Kliniky geografické medicíny FNKV. Opakovaně dlouhodobé pracovní pobyty v Peru, Egyptě, Indii, Súdánu. Krátkodobé zahraniční pobyty a expedice v mnoha zemích světa. V Centru cestovní medicíny od r. 1997. Specializační atestace z Vnitřního lékařství a Lékařské parazitologie.

E-mail: dr.rutsch@prophylaxis.cz

 

Please specify image url

Libuše Banďouchová, MUDr.

Narozena 1950 v Praze. Absolventka Fakulty dětského lékařství UK v Praze, promoce v r. 1974. Postgraduální vzdělání: atestace I. stupně v oboru dětského lékařství a atestace specializační II. stupně v oboru přenosných a tropických chorob.

Praxe: 22 let práce na Klinice infekčních nemocí při Fakultní nemocnici Bulovka na lůžkových odděleních, v ambulanci pro vyšetřování a léčbu parazitárních onemocnění a v ambulanci pro riziková očkování u dospělých pacientů. V Centru cestovní medicíny od r. 2000.

E-mail: dr.bandouchova@prophylaxis.cz

Please specify image url

Blanka Šindelářová, sestra

Narozena roku 1953, diplomovaná zdravotní sestra od roku 1972. Postgraduální vzdělání: osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra.

Praxe: od roku 1972 např. ve FN Na Bulovce, GHC Klinika, FN Hradec Králove + 6 let práce jako zdravotní sestra v zahraničí. Jazyky: Angličtina, Němčina, Ruština, Arabština.

E-mail: sestraccm@prophylaxis.cz